Uprzejmie informuję, iż na dzień 14 kwietnia 2020 r. wykonano inwentaryzację naszego cmentarza parafialnego.

W związku z tym bardzo proszę, aby sprawdzić, czy wszystkie dane na stronie internetowej są właściwe, tj. czy są właściwie zapisane dane pochowanych, czy zgadzają się daty, czy wszyscy pochowani są dopisani do grobu. 

Również proszę o potwierdzenie wcześniej dokonanych rezerwacji miejsc na groby. Wszystkie  dokonane rezerwacje zachowują swoją ważność, wymagają jednak potwierdzenia i aktualizacji  w biurze parafialnym.  Informację o dokonanej rezerwacji, z podaniem numeru grobu,  można przesłać e- mailem na adres: biuro@parafiagrzybno.pl

Szczegółowe dane o cmentarzu i grobach można  zobaczyć na stronie internetowej: www.cmentarnik.net/parafiagrzybno

Bardzo proszę o zgłaszanie się do biura parafialnego w godzinach jego pracy w celu wyjaśnienia ewentualnych nieścisłości i braków - np. są groby, na których nie ma żadnych informacji o pochowanych lub informacje są niepełne

W przypadku, jeśli w systemie wyświetla się informacja z prośbą o kontakt z biurem parafialnym, a wszelkie sprawy Państwo mają na bieżąco pozałatwiane prosimy o taką krótką informację (pocztą elektroniczną  biuro@parafiagrzybno.pl lub w systemie cmentarnik) i zostanie to natychmiast uwzględnione.

Informuję również iż nie przewiduje się pobierać żadnych kar i opłat zaległych.

Wg. Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, Art 7 pkt. 1 i pkt. 2 - grób do ponownego pochówku może być zagospodarowany po 20 latach od daty pochowania zmarłego w przypadku braku przedłużenia jego ważności

NAGŁÓWEK 1