const touchClass = 'ontouchstart' in window ? 'touch' : 'no-touch'; document.documentElement.classList.add(touchClass);

Zapisy i terminy na Weekend dla narzeczonych z lekcją tańca na stronie:  https://www.dobry-poczatek.pl/

PRZYGOTOWANIE   DO   SAKRAMENTU   MAŁŻEŃSTWA

W DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

 

We wszystkich punktach należy uczestniczyć w parze przygotowujących się do ślubu

 

I. USTALENIE MIEJSCA I DATY ŚLUBU

            Związek małżeński zawiera się w parafii aktualnego zamieszkania narzeczonej, ewentualnie w parafii aktualnego zamieszkania narzeczonego. Jeśli istnieją okoliczności wskazujące na potrzebę zawarcia go poza własną parafią, należy uzyskać licencję od proboszcza parafii zamieszkania. Ustalenie dnia i godziny ślubu oraz omówienie przygotowania do zawarcia małżeństwa powinno nastąpić około roku przed planowaną datą ślubu. Na spotkaniu omówione zostaną też szczegóły i formalności konieczne do zawarcia związku małżeńskiego.

 

II. KATECHEZA PRZEDŚLUBNA

 

1. SPOTKANIA Z DORADCĄ ŻYCIA RODZINNEGO

            Trzy spotkania pary narzeczonych z doradcą życia rodzinnego należy zaplanować tak, aby zakończyły się najpóźniej trzy miesiące przed ślubem. Spotkania odbywają się w odstępie co najmniej trzech tygodni. Na pierwsze ze spotkań umawiamy się telefonicznie. Za materiały dydaktyczne oraz na cele duszpasterstwa rodzin należy uiścić u Doradcy Życia Rodzinnego kwotę 150 zł. Spotkania będą dotyczyły zagadnienia z zakresu naturalnego rozpoznawania oznak płodności wg metody Profesora J. Rötzera.

Doradcy: (Należy wpisać imiona, nazwiska, numery telefonu doradców z parafii lub przypisanego doradcę wg dekanalnej listy doradców życia rodzinnego)

 

2. KATECHEZA DLA NARZECZONYCH

Należy wybrać jedną z trzech form i uczestniczyć w niej w ostatnim roku przed ślubem, jednak nie później niż 3 miesiące przed nim.

Forma 1. WEEKEND DLA NARZECZONYCH Z LEKCJĄ TAŃCA. Piątek od godz. 18.00 – niedziela do godz. 14.30. Terminy i zapisy: www.ewangelizacjapelplin.pl

Forma 2. SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH. Jest to 5 spotkań, każde spotkanie trwa ok. 3 godzin. Terminy i zapisy: www.ewangelizacjapelplin.pl

Forma 3. WIECZORY DLA ZAKOCHANYCH lub REKOLEKCJE DLA NARZECZONYCH. Programy ogólnopolskie, dostępne również poza diecezją pelplińską. Terminy i zapisy: www.spotkaniamalzenskie.pl

3. NAUKA PRZEDŚLUBNA - Liturgia sakramentu małżeństwa. Termin określa duszpasterz parafii zawarcia małżeństwa.

 

III. ROZMOWA DUSZPASTERSKA ZE SPISANIEM PROTOKOŁU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO

 

Celem rozmowy duszpasterskiej ze spisaniem protokołu przedmałżeńskiego jest wykluczenie przeszkód, które uniemożliwiłyby ważne zawarcie związku małżeńskiego.

Należy przynieść:

- potwierdzenie realizacji powyższych punktów katechezy przedślubnej:

            1. SPOTKANIA Z DORADCĄ ŻYCIA RODZINNEGO

            2. KATECHEZA DLA NARZECZONYCH

- świadectwo chrztu świętego z datą wydania poniżej sześciu miesięcy – z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania, jeśli jej brak, należy uzyskać odpowiednie zaświadczenie w parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania; jeżeli osoba nie przyjęła sakramentu bierzmowania należy porozmawiać o tym z duszpasterzem,- dowody osobiste,

- dokumenty z USC umożliwiające zawarcie ślubu konkordatowego lub odpis aktu małżeństwa cywilnego,

- świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej,

- inne dokumenty wskazane przez duszpasterza.

Celem rozmowy duszpasterskiej ze spisaniem protokołu przedmałżeńskiego jest wykluczenie przeszkód, które uniemożliwiłyby ważne zawarcie związku małżeńskiego.

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

 

Przed zawarciem sakramentu małżeństwa praktykuje się spowiedź świętą, ponieważ do pełnego przyjęcia łaski sakramentu małżeństwa potrzeba łaski uświęcającej. Do sakramentu pojednania najlepiej przystąpić dwukrotnie. Pierwsza spowiedź powinna być spowiedzią generalną a w drugiej należy uczestniczyć kilka dni przed ślubem. Jeżeli narzeczeni mieszkają ze sobą na sposób stały i tym samym stwarzają okazję popełniania grzechu ciężkiego, praktykuje się wówczas spowiedź na kilka dni przed ślubem i powinna być to spowiedź generalna. 

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ regulują poniższe dokumenty: Instrukcja o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim (1989), Pierwszy Synod Diecezji Pelplińskiej (2001), Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (2003), Dokument Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie (2009), Dekret ogólny o przeprowadzeniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa (2019).


                  KOLEJNY WEEKEND DLA NARZECZONYCH W GRZYBNIE JUŻ NIEBAWEM

PORADNIA RODZINNA W GRZYBNIE PRZY PARAFII TEL. 50 81 35 115

Dla kogo ?

 • Dla narzeczonych.
 • Dla małżeństw starających się o dziecko.
 • Dla małżonków chcących odejść od antykoncepcji hormonalnej, barierowej.
 • Dla kobiet w latach przejściowych.
 • Dla małżeństw, które „dla ważnych przyczyn i przy poszanowaniu nakazów moralnych, chcą unikać zrodzenia dalszego dziecka” Humane Vitae 10.
 • Dla wszystkich zainteresowanych Naturalnym Planowaniem Rodziny (NPR).
 • Dla par w celu rozpoznania płodniści po porodzie.

Kiedy?

 • W I poniedziałek miesiąca o godz. 18.00
 • Kolejne spotkania z dyplomowanym Doradcą Życia Rodzinnego są umawiane indywidualnie pod nr tel. 508135115

Gdzie?

 • Kancelaria Parafialna

TAK BYŁO NA POPRZEDNICH WEEKENDACH DLA NARZECZONYCH Z LEKCJĄ TANCA W GRZYBNIE

W RAMACH PORADNI RODZINNEJ PROPONUJEMY ZAPOZNANIE Z NATURALNYMI METODAMI ROZPOZNAWANIA PŁODNOŚCI

Czym są naturalne metody rozpoznawania płodności?

To coś więcej niż sama instrukcja, dzięki której małżonkowie wiedzą kiedy kobieta jest płodna lub nie. To przede wszystkim:

 • akceptacja cech kobiety;
 • akceptacja dialogu;
 • wzajemne poszanowanie;
 • wspólna odpowiedzialność za współmałżonka;
 • to umiejętność panowania nad sobą;
 • dzięki stosowaniu NPR można cieszyć się własną kobiecością, męskością;
 • nawiązuje się głębszą więź a wzajemne relacje są lepsze;
 • nieszkodliwe dla zdrowia (ekologiczne), pomagają we wczesnej diagnostyce chorób kobiecych;
 • jeżeli się je dobrze pozna i przestrzega wszystkich zasad to są one wysoko skuteczną metodą planowania poczęcia dzieci;
 • aż w końcu dzięki nim jest to życie bez stresu, bez kontrolowania się;
 • to życie zgodnie z sumieniem.

Wszystkich narzeczonych z naszej parafii, którzy pragną ukończyć Kurs Przedmałżeński proszę o osobisty kontakt. W ramach działającej przy parafii, Poradni Rodzinnej proponujemy narzeczonym indywidualną formę przygotowania do małżeństwa. tel kontaktowy do poradni 508135115.

W Parafii w Grzybnie weekendowa forma przygotowania do małżeństwa z lekcją tańca odbędzie się w kwietniu 2016 r

Polecam. ks. Wojciech Klawikowski

Relacja z weekendu w Czersku.

Zakończyliśmy weekend dla narzeczonych w Czersku który trwał od 10 do 12 października. Uczestniczyło w nim 10 par. Był to czas wypełniony spotkaniami z małżeństwami i kapłanami.

Małżonkowie dzielili się swoim doświadczeniem bycia razem, księża pokazywali poszczególne zagadnienia z perspektywy własnego doświadczenia i życia duszpasterskiego. Zakochani pracowali i prowadzili dialog nad tematami związanymi z małżeństwem. Pozwoliło im to zrozumieć samych siebie, swoje miejsce w świecie i zauważyć że miłość to nie tylko uczucia. Znalazł się również czas na naukę tańca, będzie to z pewnością przydatne na moment ich wspólnego wesela.

Jak zawsze w takich wydarzeniach najważniejszy jest Chrystus i Jego orędzie jakie głosi On człowiekowi. Właśnie to orędzie najbardziej dotykało tych młodych i zakochanych ludzi. Adoracja, spowiedź, Msza Święta z pewnością pomogły im w tym osobistym spotkaniu Chrystusa. Wyjechali pełni nadziei i radości na leprze jutro, ale pełni przekonania że jeszcze wiele pracy przed nimi aby dojść do ideału miłości jaki prezentuje św. Paweł w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian.


NAGŁÓWEK 1