const touchClass = 'ontouchstart' in window ? 'touch' : 'no-touch'; document.documentElement.classList.add(touchClass);

PRÓBY SCHOLI ODBYWAJĄ SIĘ W CZWARTKI O GODZ. 18.40WYPOCZYNEK NA WYSPIE SOBIESZEWSKIEJ DLA SCHOLI I MINISTRANTÓW