DEKRET POWOŁUJĄCY DOM MIŁOSIERDZIA W PARAFII W GRZYBNIE W  CELU PROWADZENIA MODLITWY UWOLNIENIA

 • WIĘCEJ INFORMACJI: Ks. Wojciech Klawikowski e-mail: klawikowski@message.pl i na stronie
 • http://1.dom.jezuici.pl/uncategorized/kartuzy/  

  GDZIE?      PARAFIA W GRZYBNIE ul. DŁUGA 36; 83-300 GRZYBNO K/ KARTUZ

   Modlitwa uwolnienia to posługa skierowana do osób, które nie radzą sobie z codziennością, czują się zagubione w życiu wiary lub potrzebują pomocy w walce duchowej.

  Skupia się ona przede wszystkim na uważnym wysłuchaniu historii osoby, która prosi o modlitwę, aby na tej podstawie pomóc jej odpowiedzieć na dobrą nowinę Ewangelii w konkretnych okolicznościach swojego życia na mocy osobistej decyzji i w autorytecie Jezusa Chrystusa.

  Model 5 kluczy oparty jest o zasady znane i zalecane w Kościele od początku jego istnienia, jednak w taki sposób używane są dzięki praktyce Neala Lozano. Modląc się o uwolnienie i uzdrowienie zaproponował kilka kroków, dzięki którym tego typu modlitwa jest najskuteczniejsza: wyznanie wiary, że to Jezus uwalnia i uzdrawia; przebaczenie; wyrzeczenie się kłamstw i duchów, którym często nieświadomie pozwalamy mieć wpływ na nasze życie, złamanie ich mocy, przyjęcie błogosławieństwa Ojca.

  Pięć kluczy to logicznie poukładana droga do celu. Obejmuje ona kolejne kroki:

   Klucz 1. Wiara i nawrócenie. Nawrócenie polega na zmianie myślenia, która prowadzi do przemiany życia. Odwracamy się od grzechu poprzez wyrażenie żalu, przeproszenie Boga za to, czym Go zraniliśmy i czym zamykaliśmy się na Niego, oraz poddanie się Jego miłosierdziu i panowaniu w naszym życiu.

   Klucz 2. Przebaczenie. Na podstawie rozmowy (która już jest modlitwą) wypowiadamy słowa przebaczenia konkretnym osobom, także sobie. Gdy przebaczamy, spadają z nas więzy goryczy i urazy.

   Klucz 3. Wyrzeczenie się złych duchów. Każdy nasz grzech jest odwróceniem się od Boga i Jego miłości, a jednocześnie stanięciem po stronie nieprzyjaciela, szatana, który traktuje nasze grzechy jako zaproszenie. Wyrzeczenie się złych duchów oznacza zerwanie z nimi współpracy, odebranie im prawa do nękania nas, cofnięcie przyzwolenia na ich działanie, podszepty i zwodzenie w naszym życiu.

   Klucz 4. Złamanie mocy złych duchów. Osoba posługująca staje w autorytecie Jezusa i łamie moc duchów, których się wyrzekliśmy. Każdy chrześcijanin został włączony na mocy chrztu w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nosimy na sobie znamię przynależności do Niego, które pozwala nam sprzeciwiać się działaniu nieprzyjaciela w Jego imię.

   Klucz 5. Błogosławieństwo Ojca. Bóg pragnie mówić do naszego serca i objawiać nam, że jest naszym Ojcem. Pragnie umocnić w nas świadomość tego, jaka jest nasza tożsamość, cel i przeznaczenie. Potrzebujemy błogosławieństwa, które jest jak chleb na drogę życia – są to słowa, które dodają nam wiary i uzdalniają nas do życia w wolności, jako dzieci światłości, którymi jesteśmy.


  DLA KOGO?

  Jest to modlitwa dla osób, które widzą, że utraciły wolność w pewnych dziedzinach życia i pragną ją odzyskać. Czują, że coś je blokuje i nie potrafią cieszyć się pełnią życia. Tkwią ciągle w tym samym miejscu, popełniając nieustannie te same grzechy. Dopada je zniechęcenie.

  Brak wolności może się przejawiać nieumiejętnością wchodzenia w relacje, życiem w lęku, brakiem poczucia bezpieczeństwa itd.

  Modlitwa o uwolnienie jest bezpłatna. Można jednak dobrowolnie wesprzeć funkcjonowanie Domu Miłosierdzia.

  MODLITWA UWOLNIENIA WEDŁUG MODELU 5 KLUCZY

  PIĘĆ KLUCZY to logicznie poukładana droga do celu. Drzwi wolności człowieka mają pięć zamków. W modelu pięciu kluczy otwieramy kolejno każdy z nich.


  JAK ?
  Zaczynamy od rozmowy.
  Potem jest czas na:


  1. Zawierzenie Jezusowi. Nie tylko tej modlitwy, ale całego swojego życia. Oraz wypowiedzenie żalu za to, co było złe: niewłaściwe wybory, ignorowanie dobra, niewierność, odejście od Boga.
  2. Przebaczenie. Na podstawie rozmowy (która już jest modlitwą) wypowiadamy kolejne sprawy do przebaczenia konkretnym osobom, także sobie. A wszystko w imię Jezusa.
  3. Wyrzeczenie. Także w imię Jezusa wyrzekamy się duchów, które „podczepiając” się pod nasze słabości zwodzą nas, utrudniają, ciągną w dół. Ważne jest nazwanie ich, a także kłamstw, które zakorzeniły się w naszej świadomości i odgradzają nas i od Boga, i od radości życia.
  4. Złamanie mocy złych duchów. Osoba posługująca staje w autorytecie Jezusa i związuje duchy, których się wyrzekliśmy.
  5. Błogosławieństwo Ojca. W życie w wolności wkraczamy oddani Miłości. Temu, który błogosławi nam w każdej chwili. Błogosławi naszemu powołaniu. Chce nas na tym świecie.
   WIĘCEJ INFORMACJI: Ks. Wojciech Klawikowski e-mail:
   klawikowski@message.pl i na stronie:
  6. http://1.dom.jezuici.pl/uncategorized/kartuzy/

  Książki przygotowujące do modlitwy uwolnienia. Kliknij tutaj, aby zobaczyć stronę księgarni Jezuitów.