OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 16.01.2022

1.     Dziś druga niedziela tak zwana zwykła – w ciągu roku. Przypomina nam o tym zielony kolor szat liturgicznych. Prosimy Boga, aby dał nam poznać, co należy czynić, i udzielił siły do wypełnienia poznanych obowiązków (kolekta mszalna).

 

2.     Zapraszam na spotkanie w plebanii- Radę Parafialną, w czwartek o godz.19:00

3.     Pytanie na kazanie – CZY POTRAFIĘ Z BRAKU, NIEDOSTATKU  UCZYNIĆ DOBRO?

3. Od 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzimy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na wspólnych nabożeństwach, konferencjach i spotkaniach ekumenicznych. W ten sposób podejmują wysiłek, aby przezwyciężyć wszelkie podziały i doprowadzić do jedności wspólnoty wierzących w Chrystusa.

 

4. W piątek, 21 stycznia, będziemy obchodzili Dzień Babci, a w sobotę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Niech będzie to czas szczególnej pamięci i życzliwości dla naszych dziadków i babć. Żyjącym wypraszajmy obfitość Bożego błogosławieństwa, a zmarłym radość życia wiecznego.

W tym tygodniu patronują nam:

- poniedziałek, 17 stycznia – Święty Antoni (III/IV w.), opat, który całe życie poświęcił pracy, modlitwie i pokucie;

- środa, 19 stycznia – Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, opiekun ubogich, wielki czciciel Maryi i Serca Jezusowego;

- piątek, 21 stycznia – Święta Agnieszka (III/IV w.), dziewica i męczennica

 

5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości Boga i Jego mocy w codziennym życiu oraz opieki Matki Najświętszej.

 

6. W tym tygodni odeszli do Pana ś.p. Józef Barzowski l. 83 z ul. Osiedlowej, oraz Dariusz Wnuk. l.55 z ul. Skarpowej. Módlmy się, aby zostali przyjęci do wiecznej ojczyzny: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…

 

DANE STATYSTYCZNE Z PARAFII W GRZYBNIE ZA ROK 2021

Liczba mieszkańców w parafii – 1685

Liczba nowych poświęconych domów- 12

Liczba rodzin w parafii 476

Chrzty – 21 (25 w 2020)

Dzieci I komunijne - 23 (20 w 2020)

Liczba bierzmowanych - 0 (45 w 2019)

Liczba małżeństw kościelnych- 7 (9 w 2020)

Liczba zgonów – 26 (15 w 2020)

Liczba odprawionych Mszy św. – 1020 (977 w roku 2020)