const touchClass = 'ontouchstart' in window ? 'touch' : 'no-touch'; document.documentElement.classList.add(touchClass);

14.04.2024r. III  Niedziela WIELKANOCY

 

Pytanie na kazanie: Czy mam świadków wiary, którzy mnie wspierają?

 

1.   Dzisiaj gościmy  wolontariuszy, którzy przeprowadzą zbiórkę na rzecz Kartuskiego Hospicjum w ramach akcji POLA NADZIEI.

2.   Dzisiaj w Kościele przypada niedziela biblijna i VIII Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Jego myślą przewodnią są słowa z Dziejów Apostolskich „Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie”.   Polecamy przy wyjściu z Kościoła cytaty biblijne do odczytania w domu.

3.   Dzisiaj przeżywamy też ustanowione przez Sejm RP na pamiątkę rocznicy przyjęcia chrztu przez księcia Mieszka I święto Chrztu Polski.

4.   W środę po Mszy św. o godz. 18:00 spotkanie grupy modlącej się MODLITWA JEZUSOWĄ

5.   W czwartek  po Mszy o godz. 18:00 SPOTKANIE DLA KOBIET z konferencją  pt. „Sara wierna i oczekująca”.

6.   Solenizantów i jubilatów zapewniamy o życzliwości i modlitwie

 

Niedziela Biblijna i Tydzień Biblijny     KOMENTARZ DO CZYTAŃ

 

Dz 3,13-15.17-19 Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa

1 J 2,1-5 Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy

Łk 24,35-48 Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

 

Bóg wykorzystuje liczne okazje, aby objawić się człowiekowi. Zgromadzenie się wylęknionych uczniów za drzwiami Wieczernika stanowiło okazję, aby Jezus mógł objawić się jako Zmartwychwstały. Spotkanie z uczniami dało Jezusowi okazję zarówno do zaświadczenia o realności swej Osoby, a także do potwierdzenia, że w Jego śmierci i powstaniu z martwych wypełniły się słowa Pisma i proroków. Moment, w którym Pan „oświecił umysły uczniów, by rozumieli Pisma”, zaowocował w Dziejach Apostolskich. Piotr dzięki łasce Bożej uzdrawia chromego od urodzenia. Cud ten przyciąga tłum gapiów i słuchaczy. Jak niegdyś Jezus, tak teraz Piotr wykorzystuje tę okazję do głoszenia ludowi Jezusa Zmartwychwstałego, który wypełnił mesjańskie proroctwa. Zasłuchani w słowo Boże, otwórzmy serca na spotkanie z Panem.